Vandanalyse af vandet fra Sindal Vandværk

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. 

Analyseresultater. Klik her.

Læs også "Sådan læses en vandanalyse"

Hårdheden i vand leveret fra Sindal Vandværk er 11,8

Hårdheden i vand leveret fra Tolne Vandværk er 10,8