Om vandværket

 

Sindal Vandværk A.m.b.a. har  2570 forbrugsmålere og udpumper årligt ca. 385.000 kubikmeter i ca. 250 km ledningsnet, forsyningen dækker, Sindal, Astrup, Hørmested og Tolne. 

(fortsat)
Vi er af Hjørring Kommune i vandforsyningsplanen udpeget som et primært vandværk og være parate til at hjælpe nabovandværker, vi kan ikke forvente at andre vandværker kan gå ind med forsyning til os, vi skal derfor have en ekstra  forsynings sikkerhed både for os selv og på sigt være klar til at hjælpe vore nabovandværker.  Derfor er vandværket udbygget i 2012 - 13  således at vandværket er opdelt i to sektioner og har fået en større kapacitet.